Make your own free website on Tripod.com

Sepana

1. Sepana digunakan untuk melonggarkan atau mengetatkan bolt,nat, atau skru tudung.

2. Saiz sepana ditentukan berdasarkan luas bukaan rahang atau diameter gelangnya.

3. Beberapa jenis sepana

a)      sepana hujung terbuka

i.                     kedua-dua hujung terdapat bukaan

ii.                   bukaan satu hujung itu lazimnya lebih besar daripada bukaan di hujung yang lain

iii.                  lazimnya sepana ini digunakan apabila sepana gelang tidak dapat digunakan oleh sebab ruang yang sempat

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) sepana gelang

iv.                 di kedua-dua hujung sepana ini terdapat gelang yang disebut soket

v.                   soket-soket ini ada yang enam bucunya dan ada juga yang 12 bucunya

vi.                 saiz kedua-dua poket ini pun berbeza

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) sepana gabung

iii.                  sepana ini adalah gabungan sepana hujung terbuka dengan sepana gelang

iv.                 di satu hujung terdapat bukaan dan di satu hujung yang lain terdapat soket

v.                   saiz gelang dan saiz bukaan itu adalah sama

                

 

 

 

 

 

 

 

d)      sepana boleh laras

i.                     di satu hujung sepana ini terdapat rahang boleh laras

ii.                   rahang ini dapat dilaraskan supaya sesuai dengan sebarang saiz bolt dan kepala skru

                       

                                                                                                                         BACK